Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS
Obec Choča
ObecChoča

r. 2013

Faktúry 2013

PREHĽAD DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR OBCE  C H O Č A,
zverejňovaných v súlade so zákonom 382/2011.
Od 01.01.2013 do 31.12.2013

Poradové číslo faktúry: Dodávateľ: Obsah faktúry: Číslo faktúry – variabilný symbol Čiastka s DPH v eurách:
1/2013 V. Plaštiak Vým.str.kryt.TJ 1 2800,00
2/2013 Zsl.vodár.spol NR Celoob.vodovod 6012720732 398,33
3/2013 Techn.služby ZM Odvoz odpadu 121061 377,87
4/2013 T – com, OcÚ, MŠ 4746008458 77,85
5/2013 T – com, 5746022804 22,87
6/2013 Zsl.vodár.spol. - 326006426 8,83
7/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie KD 7220474173 115,76
8/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie DS 7130740702 27,38
9/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie TJ 7130740703 -48,16
10/2013 SWAN Telefón 7700017971 38,92
11/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie VO 7130740700 201,01
12/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie OcÚ 7130740701 718,97
13/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie ZŠ 7130740704 11,21
14/2013 Zsl. energ. Vyúct.obecný byt 7160578167 -46,92
15/2013 Zsl. energ. Vyúct.precerp. 7130740699 -298,37
16/2013 Zsl. energ. Vyúctovanie MŠ 7220474175 86,00
17/2013 Zsl.energ. Vyúctovanie COV 7220474174 307,10
18/2013 Veolia Preprava osôb 430130034 66,00
19/2013 Benát centrum Krytina TJ 13002 3081,26
20/2013 Zsl. energ. TJ – polrocná 7417301121 279,04
21/2013 Zsl. energ. KD – polrocná 7446766057 351,95
22/2013 Zsl. energ. COV 7446766058 420,63
23/2013 Zsl. energ. 7476766059 136,89
24/2013 Zsl. energ. Precerp.stanica 7417301115 48,16
25/2013 Zsl. energ. VO 7417301118 352,83
26/2013 Zsl. energ. OcÚ II. 7417301119 197,85
27/2013 Zsl. energ. DS 7417301120 155,89
28/2013 Zsl .energ. 7417301122 35,65
29/2013 Zsl. energ. Obecný byt 7417307542 32,28
30/2013 Komun.poist. Nadstavba TJ 6811110382 162,25
31/2013 Reg.správa ciest Nájom Funduše 313013 40,55
32/2013 Unimont,Z.Madar Neóny 2013011 213,47
33/2013 MR -Požitavie Clenské 00308021/2013 153,30
34/2013 KEO Roc. licencia 20123454 178,36
35/2013 Monstav proj.Lev. Rekon.cer.stanice 41426 5554,80
36/2013 SOZA – Bratislava - 2131102814 20,40
37/2013 SOZA – Bratislava - 2131102813 12,00
38/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 4434008571 880,00
39/2013 Združ.obcí,Nitra Manuál o osved. 0179/2013 6,60
40/2013 ZSE a.s. BA 7446811251 136,89
41/2013 ZSE a.s. BA COV 7446811250 420,63
42/2013 T – com 747000686 37,68
43/2013 T – com OcÚ 2746986376 91,66
44/2013 Technické služby Odvoz odpadu 130050 342,25
45/2013 Záp.vodár.spol. OcÚ 336000076 20,32
46/2013 Zsl. energie OcÚ 7446824787 197,85
47/2013 Zsl. emrgie VO 7446824786 352,83
48/2103 Zsl. energie Precer.stanica 7446824783 48,16
49/2013 Zsl. energie 7446824788 35,65
50/2013 Zucek s.r.o., KE - 120332 264,48
51/2013 SWAN Telefón 113022262 15,61
52/2013 Zsl. enrgie Obecný byt 7446828484 32,28
53/2013 Veolia Preprava osôb 430130165 66,00
54/2013 Techn.služby Odvoz PET fliaš 130061 57,02
55/2013 PReARCH, Nitra Stav. zameranie 41275 600,00
56/2013 K.O.fruits ŠJ FV1300073 89,39
57/2013 Coop Jedn. Choca ŠJ 1340002 63,15
58/2013 InMedia,s.r.o.ZV ŠJ 230301855 387,64
59/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1201065 60,66
60/2013 Rajnoha, Zl.Mor. Znalecký posudok 28/2013 300,00
61/2013 Bc.Mráz Martin Poplatok – net. 20130010 47,60
62/2013 T-com, OcÚ,ZŠ 4747969084 73,07
63/2013 T-com, 5747983612 17,88
64/2013 Techn.služby ZM Odvoz smetí 130077 274,91
65/2013 RWE Gas, Slov. Plyn 4450039059 880
66/2013 Zsl. energie COV 7446922552 420,63
67/2013 Zsl. energie 7446922553 136,89
68/2013 Zsl. energie Obecný byt 7417419090 32,28
69/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1300143 78,86
70/2013 Zsl.energie Precerpávacka 7446935891 48,16
71/2013 Zsl. energie 7446935896 35,65
72/2013 Zsl. energie OcÚ 7446935895 197,85
73/2013 Zsl. energie VO 7446935894 352,83
74/2013 Ekoprogres,Zam. Vzorky COV 2013/0047 750,00
75/2013 SWAN,a.s. BA Telefón 1130322934 38,92
76/2013 Záp.vod.spol.NR - 336000555 26,66
77/2013 Záp.vod.spol. OcÚ 8360015897 13,97
78/2013 Záp.vod.spol. OcÚ 8360015898 1,27
79/2013 Záp.vod.spol. 8360015899 11,42
80/2013 Veolia Nitra Preprava osôb 430130314 66,00
81/2013 Tech.služby ZM Vývoz PET fliaš 130131 33,26
82/2013 MR Požit.-Šir. Clenské 2013000004 36,80
83/2013 S.K.Projekt – Koiš Projekt – okná 2013010 1200,00
84/2013 Eprom-electr.s.r.o Oprava PC FV03007 154,22
85/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 5200001777 880,00
86/2013 Mgr.E.Gurter Pomôcky MŠ PTP/30161 12,99
87/2013 Záp.vod.spol. OcÚ 336000839 10,16
88/2013 M.Búran,stav.cin. Nadstavba TJ 1.2013 5277,43
89/2013 T – com OcÚ, MŠ 6748948961 72,52
90/2013 T – com 748963038 17,88
91/2013 Tech.služby ZM Komunálny odpad 130151 463,34
92/2013 Tech.služby ZM Komunálny odpad 130152 156,5
93/2013 Zsl.energie COV 7446997704 420,63
94/2013 Zsl.energie OcÚ 7417490053 197,85
95/2013 Zsl.energie VO 7417490052 352,83
96/2013 Zsl.energie Precerpávacka 7417490049 48,16
97/2013 Zsl.energie 7446997705 136,89
98/2013 Zsl.energie 7417490054 35,65
99/2013 Zsl.energie Obecný byt 7417494987 32,28
100/2013 SWAN a.s.,BA Telefón 1130416519 38,92
101/2013 J.Páleš – mäsov. ŠJ 20130087 163,7
102/2013 COOP -Jednota ŠJ 1340008 76,06
103/2013 RWE Gas,Slov. Plyn 1500000826 4,00
104/2013 Eprom el.s.r.o Tlaciaren, servis FV04004 364,29
105/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet fliaš 130209 26,14
106/2013 Veolia ZM Preprava osôb 430130488 66,00
107/2013 HONOR s.r.o Návlecky MŠ 13649 68,40
108/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 5200001777 880,00
109/2013 Obviam regio,NR   2013027 2328,00
110/2013 SeptikTrans,Sľaž. ČOV 31/2013 110,00
111/2013 T-Com 749948935 22,87
112/2013 T-Com OcÚ, MŠ 6749935038 79,80
113/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1300223 32,36
114/2013 IN Media,Zvolen ŠJ 230309094 228,79
115/2013 K.O.Fruits ŠJ FV1300311 83,04
116/2013 Elektro-plyn,Orol.   41409 115,00
117/2013 Zsl. energie ČOV 7447090073 420,63
118/2013 Zsl. energie OcÚ 7447103229 197,85
119/2013 Zsl. energie VO 7447103228 352,83
120/2013 Zsl. energie 7447103230 35,65
121/2013 Zsl. energie Obecný byt 7447106761 32,28
122/2013 Zsl. energie Prečerpávačka 7447103225 48,16
123/2013 Zsl. energie 7447090074 136,89
124/2013 SWAN a.s. Telefón 1130523303 38,92
125/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130230 418,66
126/2013 Záp.vod.spol.NA Vodné 336001381 2,54
127/2013 VeoliaTransport Preprava osôb 430130673 66,00
128/2013 Tech.služby ZM Vývoz Pet-fliaš 130297 30,89
129/2013 Slovgram, BA Autorské práva 1306910 33,50
130/2013 MM PART., BA Reflexné pásiky 13139 60,00
131/2013 RWE Gas Sloven. Plyn 5200001777 880,00
132/2013 T.Drienovský,geo. Geometrický plán 2013014 200,00
133/2013 E.Tížňovský,auto. Preprava detí MŠ 2013/008 88,20
134/2013 Zse. energie ČOV 7436838200 420,63
135/2013 Zse. energie OcÚ 7436851263 197,85
136/2013 Zse. energie VO 7436851262 352,83
137/2013 Zse. energie 7436851264 35,65
138/2013 Zse. energie Obecný byt 7436854739 32,28
139/2013 Zse. energie Prečerpávačka 7436851259 48,16
140/2013 Zse. energie 7436838201 136,89
141/2013 T – Com OcÚ, MŠ 5750898086 74,80
142/2013 T – Com 3750912081 17,88
143/2013 KEO,s.r.o Záhorce Licencia 20132010 64,56
144/2013 Záp.vod.spol. NA Vodné 336001534 34,28
145/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130340 434,85
146/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130341 478,57
147/2013 SWAN a.s. Telefón 1130617127 38,92
148/2013 Veolia Transport Preprava osôb 430130843 66,00
149/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130401 28,51
150/2013 Elek.-plyn,Orolín Oprava ČOV 41440 165,00
151/2013 J.Galovič, Zlatno Doprava MŠ 2013/046 376,80
152/2013 Ekoprogres,Zamar Vzorky ČOV 2013/0280 750,00
153/2013 RWE Gas,Slov. Plyn 5200001777 880,00
154/2013 Tech.služby, ZM Vývoz odpadu 130464 342,25
155/2013 Zse.energie ČOV 7436920824 420,63
156/2013 Zse.energie TJ 7417735204 279,04
157/2013 Zse.energie OcÚ 7417735202 197,85
158/2013 Zse.energie VO 7417735201 352,83
159/2013 Zse.energie KD 7436920823 351,95
160/2013 Zse.energie DS 7417735203 155,89
161/2013 Zse.energie Prečerpávačka 7417735198 48,16
162/2013 Zse.energie 7417735205 35,65
163/2013 Zse.energie 7436920825 136,89
164/2013 T-Com OcÚ, MŠ 2751925793 73,18
165/2013 T-Com 9751931027 17,88
166/2013 SWAN a.s. OcÚ 1130724504 38,92
167/2013 Reg.správa ciest Opravy výtĺkov 313255 801,82
168/2013 Ing.Ľ.Rajnoha Znalecký posudok 139/2013 200,00
169/2013 Záp.vod.spol.NA Vodné 336002085 31,74
170/2013 K.O. Fruits,Lovce ŠJ FV1300399 110,29
171/2013 K.O.fruits, Lovce ŠJ FV1300479 89,60
172/2013 Zse.energie, Obecný byt 7511035510 32,28
173/2013 ARRIVA Nitra a.s. Preprava osôb 430131072 66,00
174/2013 COOP Jednota ŠJ 1340013 90,76
175/2013 J.Páleš, Bojnice ŠJ 20130258 112,97
176/2013 Tatranská ml. ŠJ 591301901 5,75
177/2013 Tech. služby, ZM Vývoz pet-fliaš 130490 28,51
178/2013 Raabe, Bratislava Časopis MŠ 21317234 98,00
179/2013 KEOs.r.o,Záhorce Licencia 20130138 54,90
180/2013 Septik, Sľažany Akcia ihrisko 59/2013 35,00
181/2013 Zse.energie ČOV 7436991539 420,63
182/2013 Zse. energie 7436991540 136,89
183/2013 RWE Gas Slov. Plyn 5200001777 880,00
184/2013 Zse. energie OcÚ 7417826047 197,85
185/2013 Zse. energie VO 7417826046 352,83
186/2013 Zse. energie Prečerpávačka 7417826043 48,16
187/2013 Zse. energie 7417826048 35,65
188/2013 T-Com 3752838682 17,88
189/2013 T-Com OcÚ, MŠ 3752824861 73,01
190/2013 Zse. energie Obecný byt 7417829489 32,28
191/2013 Tecg. Služby, ZM Vývoz odpadu 130524 377,21
192/2013 SWAN, telefón OcÚ 1130816194 38,92
193/2013 ARRIVA a.s. Preprava osôb 430131237 66,00
194/2013 Záp.vod.spol., NA Vodné 336002320 8,88
195/2013 Cleanmart s.r.o. Čistiace prostr. FV 1300031 12,65
196/2013 Archa Design, ZM Projekty 41505 3000,00
197/2013 Tech.služby, ZM Vývoz Pet-fliaš 130596 52,27
198/2013 Benát centrum Rezanie dosiek 13077 44,02
199/2013 Eprom electronic PC servis FV08009 42,00
200/2013 František Plaštiak Izolácia strechy 5 420,00
201/2013 RWE Gas Slov. Plyn 5200001777 880,00
202/2013 Benát Centrum Drevené laty 13089 400,55
203/2013 NOMILAND,s.r.o Šatníkové skrinky 2134888 490,00
204/2013 Zse.energia Prečerpávačka 7437058228 48,16
205/2013 Zse.energia VO 7437058231 352,83
206/2013 Zse. energia OcÚ 7437058232 197,85
207/2013 Zse. energia 7437058233 35,65
208/2013 Zse.energia Obecný byt 7437061673 32,28
209/2013 Zse.energia 7437045401 136,89
210/2013 Zse. energia ČOV 7437045400 420,63
211/2013 Reg.vzdel.centr. Príručka -kniž. 732013 11,55
212/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130662 584,41
213/2013 CBS spol.,Kync.   1320307 78,00
214/2013 T- Com Telefón ZŠ 7753795328 17,88
215/2013 T -Com Telefón OcÚ,MŠ 5753781853 46,66
216/2013 Záp.vod.spol.,NA Vodné 336002679 49,53
217/2013 SWAN, telefón OcÚ 1130916134 38,92
218/2013 CBS spol.,s.r.o. Fotozábery JF/13/0016 78,00
219/2013 Tech.inšpek., BA Stanovisko ČOV 2013414097 96,00
220/2013 Monstav pr., LE Projekt – ČOV 21/2013 3000,00
221/2013 ARRIVA a.s., Preprava osôb 430131394 66,00
222/2013 Tech.služby, ZM Vývoz pet-fliaš 130693 48,71
223/2013 Ekoprogres Vzorky ČOV 20130472 750,00
224/2013 Viamont, Vráble ŠJ – teplomery 2013357 363,29
225/2013 Slovenská pošta Poštovné 90000702787 8,87
226/2013 RWE Gas Slov., Plyn 5200001777 880,00
227/2013 Centrálny vest. - 000626/2013 120,00
228/2013 Zse.energia ČOV 7437123238 420,63
229/2013 Zse.energia OcÚ 7437138214 197,85
230/2013 Zse.energia VO 7437138213 352,83
231/2013 Zse.energia Prečerpávačka 7437138210 48,16
232/2013 Zse.energia 7437138215 35,65
233/2013 Zse.energia 7437123239 136,89
234/2013 Tech.služby, ZM Vývoz odpadu 130728 380,46
235/2013 T- Com 4754755542 17,88
236/2013 SWAN,telefón OcÚ 1131022572 38,92
237/2013 Záp.vod.spol. NA Vodné 336003204 26,66
238/2013 Zse.energia,a.s. Preplatok 7210565843 -110,86
239/2013 Arriva a.s,Nitra Preprava osôb 430131594 66,00
240/2013 Unigastro, Vráble Úcta k starším 130402 306,00
241/2013 Unimont, Vráble Oprava VO 2013097 519,76
242/2013 T-Com OcÚ, MŠ 2754741307 63,02
243/2013 Tech.služby, ZM Vývoz pet-fliaš 130790 24,95
244/2013 CBS spol.,Kyn. Fotografie obce JF/13/0077 76,80
245/2013 Záp.vod.spol, NA Vodné 6013720451 197,56
246/2013 Ekoprogres,Zam. Vzorky ČOV 2013/0560 750,00
247/2013 Zse – energia ČOV 7437190954 420,63
248/2013 Zse – energia OcÚ 7437203643 197,85
249/2013 Zse – energia VO 7437203642 352,83
250/2013 Zse – energia Prečerpávačka 7437203639 48,16
251/2013 Zse – energia 7437190955 136,89
252/2013 Zse – energia 7437203644 35,65
253/2013 V.Plaštiak Oprava strechyDS 2013 1220,00
254/2013 RWE Gas, Slov. Plyn 3010005122 880,00
255/2013 T – Com 4755730652 17,88
256/2013 T – Com OcÚ, MŠ 9756610374 57,64
257/2013 Tech.služby, ZM Vývoz odpadu 130855 498,94
258/2013 SWAN, telefón OcÚ 1131118250 38,92
259/2013 Záp.vod.spol.,NA Vodné OcÚ 336003536 26,64
260/2013 Arriva a.s.,Nitra Preprava osôb 430131787 66,00
261/2013 KEO, Záhorce Platba licencie 20133228 215,69
262/2013 Benát centrum Stavebný materiál 13125 1362,51
263/2013 Poradca, Žilina   89927794 15,88
264/2013 Centrálny vestník   POO1733/2013 120,00
265/2013 Ing.Horáková Audit 201315 700,00
266/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet-fliaš 130886 24,95
267/2013 RWE Gas Slov. Plyn 5200001777 883,00
268/2013 Ľuboš Šabo Kúrenie OcÚ 72013 3160,00
269/2013 Záp.vod.spol Vodné 336003644 45,71
270/2014 T-Com OcÚ,MŠ 2756699275 63,22
271/2013 T-Com 6756713724 12,19
272/2013 Arriva a.s.,Nitra Preprava osôb 430131974 66,00
273/2013 SWAN Telefón OcÚ 1131215135 39,55
274/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet-fliaš 130905 54,26
275/2013 Tech.služby ZM Vývoz odpadu 130904 474,34
276/2013 Tender consulting Ver.osvetlenie 12002/13 500,00
277/2013 Archa Design ZM Projekt 2013,12,22 250,00
278/2013 Tech.služby ZM Vývoz pet-fliaš 130972 28,51

Zoznam faktúr obce vo formáte PDF:

Prehľad faktúr obce od 01.01.2013 do 28.02.2013
Prehľad faktúr obce od 01.03.2013 do 30.09.2013
Prehľad faktúr obce od 01.10.2013 do 31.12.2013

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Zajtra má meniny Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 15 °C
jasná obloha, slabý východný vietor
vietorV, 3.28m/s
tlak1016hPa
vlhkosť55%
hore