Navigácia

Obsah

Fašiangové vystúpenie FSk Chočankav Novej Vsi nad ŽitavouKultúra

Folklórny súbor CHOČANKA

fotovznikol v roku 1975. Jeho zakladateľkou bola vtedajšia pani učiteľka Ľubica Mohornová, ktorá spolu so skupinou nadšencov strednej a mladej generácie začali oživovať folklór, ľudové tradície a zvyky v našej obci.
Veľmi známe sa stalo folklórne pásmo FAŠIANGY, ktoré sa každoročne – až doteraz opakuje vždy s novým programom. Prestávka bola len v období úmrtia pani učiteľky Mohornovej.
 

fotoV súčasnosti FS CHOČANKA vedie Mirka Golianová – dcéra zakladateľky súboru, ktorá je od samého počiatku jeho založenia harmonikárkou a v súčasnosti aj choreografkou a režisérkou . Súbor má 30 členov, čo sú vlastne tri generácie. Sú to všetko jednoduchí ľudia – rodáci z obce Choča, ktorí svojou láskou k folklóru zviditeľňujú ruka v ruke nielen staré tradície a oživujú staré častokrát zabudnuté ľudové piesne z celého okolia, ale propagujú mladej generácii aj krásu tradičného oblečenia – ľudových krojov s prekrásnymi „ ručnými“ výšivkami. U žien sú neprehliadnuteľné aj jedinečné čepce s ručne vykladanými „ ovsenákmi.“ Za posledné roky FS Chočanka rozšíril svoju činnosť a okrem spomínaných fašiangov sa zúčastňuje mnohých folklórnych prehliadok a vystúpení napr. Medzinárodný folklórny festival v Zlatých Moravciach a tiež Zlatomoravecký jarmok, Podinovecké slávnosti v Obyciach, Folklórny festival v Hostiach, vystúpenie pre dôchodcov v obci Drženice (okr. Levice – rodisko zakladateľky súboru), vystúpenie počas osláv výročia založenie obce Tesárske Mlyňany … .

fotoV roku 2010 FS Chočanka opäť prijal pozvanie vystúpiť v mesiaci jún na folklórnom festivale v Zlatých Moravciach a tiež aj na rôznych folklórnych podujatiach po celom okolí. V roku 2010 FS Chočanka oslávil 35. výročie svojho založenia. Svoju činnosť FS Chočanka môže naplno rozvíjať najmä vďaka sponzorom, ktorým aj touto cestou srdečne ďakujeme!