Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS
Obec Choča
ObecChoča

r. 2012

Faktúry 2012

PREHLAD DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR OBCE C H O Č A, zverejňovaných v súlade so zákonom 382/2011.
OD 01.01.2012 do 31.12.2012

Poradové číslo

 

faktúry:

Dodávateľ: Obsah faktúry: Číslo faktúry-

 

variabilný symbol

Čiastka s DPH v €
1/2012 SPP plyn-  ob. byt 7297326913 186,00
2/2012 Zsl. vodár.spol. prev. vodovodu 6011720591 398,33
3/2012 Zsl. vodár. spol. vodné 316003002 60,00
4/2012 Technické služby likvid.odpadu 111205 417,37
5/2012 T-Com telefón ZŠ 8734101143 13,14
6/2012 T-Com telef. OcU, MŠ 4734085421 53,60
7/2012 Zsl. Energetika 7140575660 - 32,13
8/2012 Zsl. Energetika DS 7140575658 - 12,26
9/2012 Zsl. Energetika VO 7140575656 - 81,55
10/2012 Zsl. Energetika ob. byt 7190453016 69,18
11/2012 Zsl. Energetika TJ 7140575659 135,28
12/2012 Zsl. Energetika prečerpávačka 7140575655 298,94
13/2012 Zsl. Energetika KD 7111005409 - 64, 76
14/2012 Zsl. Energetika ČOV 7111005410 - 210,58
15/2012 Zsl. Energetika OcÚ 7140575657 - 5,17
16/2012 Zsl. Energetika 7111005411 168,56
17/2012 SWAN telef. operátor 1120114761 39,07
18/2012 ZŠS strav. dôchod. 12/11 179,55
19/2012 KEO Softwér – mzdy 0020120664 50,57
20/2012 Reg. správa a údržba ciest Ročné  nájomné Funduše 2012014 40,55
21/2012 JUDR.Ivančík EX odmena 742012 432,16
22/2012 Petit Press Inzercia 1235200045 48,00
23/2012 Zsl. energetika ČOV 7445741097 285,32
24/2012 Zsl. energetika Ob. byt 7445740438 30,54
25/2012 Zsl. energetika OcÚ 7445743674 157,55
26/2012 Zsl. energetika 7445738763 94,19
27/2012 SOZA Prod.hudob.diel 2121102659 20,40
28/2012 SOZA Konc.popl. 2121102658 12,00
29/2012 Techn. služby PET fľaše 120008 23,76
30/2012 RWE Plyn – vyúčt. 3010005122 2 743,80
31/2012 Zsl. energetika KD 7445746981 277,59
32/2012 Zsl. energetika prečerpávačka 7445762768 94,15
33/2012 Zsl. energetika VO 7445762772 340,62
34/2012 Zsl. energetika DS 7445762773 133,55
35/2012 Zsl. energetika TJ 7445762774 287,79
36/2012 Zsl. energetika 7445762775 34,50
37/2012 BURAN Milan Nadstavba TJ 012012 10 222,17
38/2012 BURAN Milan Nadstavba TJ 022012 19 269,05
39/2012 UNIMONT Oprava VO 2012019 595,79
40/2012 SPP plyn – ob. byt 7412759782 38,18
41/2012 Veolia Preprava osôb 43012003 66,40
42/2012 Connect tlačivá 20122075 6,80
43/2012 Zsl. energetika VO 7416297434 340,69
44/2012 Zsl. energetika 7416297435 34,50
45/2012 Zsl. energetika prečerpávačka 7416297432 94,15
46/2012 Zsl. vodár.spol. vodné 326000030 97,19
47/2012 RWE plyn 3010005122 670,00
48/2012 T-Com telefón ZŠ 3735111481 16,64
49/2012 T-Com telef. OcÚ,MŠ 5735095990 62,14
50/2012 SWAN telef. operátor 1120221776 40,55
51/2012 Techn. služby likvid. odpadu 120038 369,43
52/2012 Techn. služby PET  fľaše 120077 28,51
53/2012 OZ pre rozvoj MR Požit. Široč. Členské 2012 2012000007 75,00
54/2012 MR Požit.Široč. Členské 2012 2012000004 104,60
55/2012 Zsl. energetika ČOV 7445819994 358,25
56/2012 Zsl. energetika 7445819995 142,20
57/2012 Zsl. energetika OcÚ 7445825702 186,30
58/2012 Zsl. energetika ob.byt 7445826892 48,75
59/2012 Veolia preprava osôb 430120161 66,40
60/2012 ZaS -ZAŤKO prečerp.spl.vôd 110009 90,00
61/2012 ZaS -ZAŤKO prečerp.spl.vôd 110010 45,00
62/2012 ZMOS seminár 310066 10,00
63/2012 Coop Jednota škol. jedáleň 1340023 167,84
64/2012 K.O. Fruits škol. jedáleň 1200088 97,01
65/2012 INMEDIA škol. jedáleň 2300200622 324,20
66/2012 Zsl. energetika prečerpávačka 741637103 94,15
67/2012 Zsl. energetika VO 7416374106 340,62
68/2012 Zsl. energetika OcÚ 7416374107 186,30
69/2012 Zsl. energetika 7416374108 34,50
70/2012 Zsl. energetika ob. byt 7416378354 48,75
71/2012 Zsl. energetika 7415878802 142,20
72/2012 Zsl. energetika ČOV 7445878801 358,25
73/2012 Technické služby likvid. odpadu 120119 308,58
74/2012 RWE plyn 3010005122 670,00
75/2012 Zsl. vodár.spol. voda ob.byt+ZŠ 8260014710 58,80
76/2012 Zsl. vodár.spol. vodné 326000930 94,66
77/2012 Coop Jednota škol. jedáleň 1340023 167,84
78/2012 K.O.Fruits škol. jedáleň 1200088 97,01
79/2012 INMEDIA škol. jedáleň 230204910 143,52
80/2012 K.O.Fruits škol. jedáleň 1200194 95,04
81/2012 RWE odlož. splatn. 3010005122 4,00
82/2012 T-Com telefón ZŠ 7736108042 16,64
83/2012 T-Com telef. OcÚ, MŠ 1736092879 56,35
84/2012 JNR Reklama tabuľa nads.  TJ 0312012 36,50
85/2012 LauTech, s.r.o. toner repas 1200132012 39,77
86/2012 Mrázik-NET Spr.domény 12 20120012 47,60
87/2012 Danko R. práce na prístr. 012012 390,00
88/2012 ZaS -ZAŤKO prečerp.spl.vôd 120006 90,00
89/2012 SWAN telef. operátor 1120324462 39,04
90/2012 ZaS -ZAŤKO prečerp.spl.vôd 120007 90,00
91/2012 VEOLIA Preprava osôb 430120309 66,40
92/2012 ZaS -ZAŤKO prečerp.spl.vôd 120008 180,00
93/2012 ZaS -ZAŤKO prečerp.spl.vôd 120010 180,00
94/2012 Technické služby PET fľaše 120154 23,76
95/2012 RWE odklad spl. fa 3010005122 4,00
96/2012 Zsl.energetika 7445973279 34,50
97/2012 Zsl. energetika OcÚ 7445973278 186,30
98/2012 Zsl. energetika VO 7445973277 340,62
99/2012 Zsl. energetika Prečerpávačka 7445973272 94,15
100/2012 ZaS Zaťko preč. spl. vôd 120012 135,00
101/2012 ZaS Zaťko preč. spl. vôd 120014 150,00
102/2012 RWE Plyn 04/2012 3010005122 670,00
103/2012 Zsl. energetika ob. byt 7445978938 48,75
104/2012 Zsl. energetika 7445956317 142,20
105/2012 Zsl. energetika ČOV 7445956316 358,25
106/2012 Techn. služby odvoz odpadu 120214 663,42
107/2012 Zsl. vodár.sp. vodné 326002225 80,78
108/2012 T-Com telef. ZŠ 6737101867 13,14
109/2012 T-Com telef. OcÚ,MŠ 5737086701 66,83
110/2012 CBS  B. Bystr. nást. mapa OF/12/1423 46,80
111/2012 SWAN telefón 1120425895 41,24
112/2012 Veolia preprava osôb 430120479 66,40
113/2012 Geodet. kanc. Geom.plán 2012015 500,00
114/2012 Zsl. vodár.sp. Čist. kanaliz. 6012720256 229,64
115/2012 Zsl. vodár.sp. vodné 326003057 58,06
116/2012 Zsl. energetika VO 7435914454 340,62
117/2012 Zsl. energetika Prečerpávačka 7435914451 94,15
118/2012 Zsl. energetika OcÚ 7435914455 186,30
119/2012 Zsl. energetika Ob. byt 7435918603 48,75
120/2012 Zsl. energetika 7435900002 142,20
121/2012 Zsl. energetika ČOV 7435900001 358,25
122/2012 Zsl. energetika 7435914456 34,50
123/2012 Techn. služby Odvoz PET fl. 120249 21,38
124/2012 RWE Plyn 05/2012 3010005122 670,00
125/2012 T-Com Telef.OcU,MŠ 6738080949 58,42
126/2012 Techn. služby Odvoz odpadu 120294 421,90
127/2012 T-Com Telef. ZŠ 5738096044 16,64
128/2012 SWAN Telef. 1120514802 38,99
129/2012 Veolia Preprava osôb 430120651 66,40
130/2012 Noves TRADE Opr. ústredne 21205023 32,98
131/2012 STORNO      
132/2012 K.O.Fruits ŠJ FV1200272 140,78
133/2012 INMEDIA ŠJ 230207218 373,87
134-136/2012 STORNO      
137/2012 UNIMONT Oprava MR 2012047 246,97
138/2012 ZaS Zaťko Odčerp. ČOV 120017 360,00
139/2012 Zsl. vodár.spol. Čistenie kanal. 6012720294 233,93
140/2012 Techn. služby Odvoz PET fl. 120332 29,70
141/2012 LauTech Náplň do tlač. 1200242012 39,77
142/2012 MR Požit. Šir. Deň matiek 2012000029 34,58
143/2012 OLYMP Vlajky, tabule 80479/2012 581,26
144/2012 RWE Plyn 06/2012 4470024119 670,00
145/2012 Zsl. vodár.sp. vodné 326003493 79,51
146/2012 Zsl. energetika 7446142196 142,20
147/2012 Zsl. energetika ČOV 7446142195 358,25
148/2012 Zsl. energetika 7446156546 34,50
149/2012 Zsl. energetika OcU 7446156545 186,45
150/2012 Zsl. energetika VO 7446156544 340,62
151/2012 Zsl. energetika prečerpávačka 7446156541 94,15
152/2012 Zsl. energetika Ob. byt 7446160615 48,75
153/2012 T-Com Telef. OcU,MŠ 7739073693 64,54
154/2012 T-Com Telef. ZŠ 4739088760 13,14
155/2012 Techn. služby odvoz odpadu 120409 384,99
156/2012 INMEDIA ŠJ 230210559 144,58
157/2012 KO Fruits ŠJ 1200387 129,18
158/2012 KO Fruits ŠJ 1200488 101,77
159/2012 INMEDIA ŠJ 230213545 137,76
160/2012 SWAN telefon 1120615224 42,82
161/2012 Veolia preprava osôb 430120799 66,40
162/2012 Techn. služby odvoz PET fliaš 120429 47,52
163/2012 BÚRAN * Nadstavba TJ 012012 10 223,36
164/2012 BÚRAN * Nadstavba TJ 022012 49 115,70
165/2012 Techn. služby odvoz odpadu 120497 364,91
166/2012 Techn. služby Odv. PET fliaš 120498 55,81
167/2012 RWE Plyn 07/2012 4447008294 670,00
168/2012 Zsl. energetika 7446230942 142,20
169/2012 Zsl. energetika Ob. byt 7416745478 48,75
170/2012 Zsl. energetika ČOV 7446230941 358,25
171/2012 Zsl. energetika prečerpávačka 7416738875 94,15
172/2012 Zsl. energetika 7416738884 34,50
173/2012 Zsl. energetika TJ 7416738883 287,79
174/2012 Zsl. energetika DS 7416738882 133,55
175/2012 Zsl. energetika KD 7446230940 277,59
176/2012 Zsl. energetika VO 7416738880 340,62
177/2012 Zsl. energetika OcU 7416738881 186,30
178/2012 INMEDIA ŠJ 230214514 98,27
179/2012 Zsl. vodár.sp. vodné 326003992 78,25
180/2012 T-Com Telefon ZŠ 1740083070 28,59
181/2012 T-Com Telef. OcU,MŠ 5740068266 81,49
182/2012 SWAN telefon 1120724709 38,92
183/2012 Elek.-plyn Orolín Oprava čerp.v MŠ 030/7/2012 159,00
184/2012 Elek.-plyn Orolín Oprava kal.čerp. 031/7/2012 275,00
185/2012 Veolia Preprava osôb 430120965 66,40
186/2012 Zsl.vodár.spol. Vodné 326004333 12,61
187/2012 RWE Plyn 4497001814 670,00
188/2012 Techn.služby ZM Odvoz smetí 120577 398,59
189/2012 Techn.služby ZM Odvoz smetí vel.k. 120578 581,46
190/2012 T -com Telefón ZŠ 9741079205 16,64
191/2012 T -com Telefón OcÚ, MŠ 9741064422 63,67
192/2012 Zsl.energie ZŠ Energia ZŠ 7416859617 34,50
193/2012 Zsl. Energie OcÚ Energia OcÚ ll. 7416859616 186,30
194/2012 Zsl. energie Energia VO 7416859615 340,62
195/2012 Zsl. energ. Elektr.- prečerp.st. 7416859612 94,15
196/2012 Zsl. energ. Elektr .- obec. byt 7416863567 48,75
197/2012 Zsl. energ. Elektr. – MŠ 7446314050 142,20
198/2012 Zsl. energ. Elektr. – ČOV 7446314049 358,25
199/2012 SWAN Telefón OcÚ 1120817012 51,73
200/2012 Galovič, Zlatno Preprava osôb 2112/082 303,50
201/2012 Zsl.vodár.spol. Rozbor ČOV 1011631880 72,72
202/2012 Veolia Preprava osôb 430121091 66,40
203/2012 Techn. služby Odvoz PET fliaš 120638 71,28
204/2012 Pohr.služ.STRÍŽ Pohreb V.Lipčey 2012/24 271,09
205/2012 Zsl. energ. Elektr. – ČOV 7446368838 358,25
206/2012 Zsl. energ. Elektr. – MŠ 7446368839 142,20
207/2012 RWE Plyn 4444013050 670,00
208/2012 Zsl. energ. Elektr. – obec.byt 7446386881 48,75
209/2012 Zsl. energ. Elektr. – ZŠ 7446382943 34,50
210/2012 Zsl. energ. Elektr. – MŠ 7446382942 186,30
211/2012 Zsl. energ. Elektr. – VO 7446382941 340,62
212/2012 Zsl. energ. Elektr. – prečer. 7446382938 94,15
213/2012 Západ.vodár.spol. Vodné 326004794 102,24
214/2012 T-com Telefón – ZŠ 9742068813 18,13
215/2012 T-com Telefón–OcÚ,MŠ 6742054167 62,61
216/2012 Techn.služby Odvoz odpadu 120654 643,98
217/2012 SWAN Telefón 2620726338 53,23
218/2012 Veolia Preprava osôb 430121203 66,40
219/2012 Techn.služby Odvoz PET fliaš 120727 57,02
220/2012 Buran Nadstavba TJ 32012 8305,96
221/2012 Zaťko ČOV –  prečerp. 120032 175,20
222/2012 RWE Plyn 4470028223 670,00
223/2012 Zsl. energ. Elektr. – obec.byt 7417032344 48,75
224/2012 Zaťko ČOV  –  prečerp. 120035 210,24
225/2012 Belica,BEKA gas Demon.kotla MŠ 142012 47,00
226/2012 Zsl. energ. Elektr. – prečer. 7446459738 94,15
227/2012 Zsl. energ. Elektr. – VO 7446459743 340,62
228/2012 Zsl. energ. Elektr. OcÚ 7446459744 186,30
229/2012 Zsl. energ. Elektr. ZŠ 7446459745 34,50
230/2012 Zsl. energ. Elektr. ČOV 7446443386 358,25
231/2012 Zsl. energ. Elektr.  MŠ 7446443387 142,20
232/2012 Technické služ. Odvoz odpadu 120748 375,92
233/2012 SWAN Telefón  09/12 1121015415 53,21
234/2012 T -com Telefón obec.byt 1743056121 21,03
235/2012 T -com Telefón OcÚ, MŠ 1743041435 55,30
236/2012 S.T.C s.r.o. BA Úcta k star. košíky 20123137 188,78
237/2012 Zsl.vodár.spol. Vodné 326005254 21,45
238/2012 IN Media ŠJ 230218716 128,89
239/2012 KO Fruits ŠJ FV1200593 103,28
240/2012 KO Fruits ŠJ FV 1200835 123,59
241/2012 Veolia Preprava osôb 430121372 66,40
242/2012 Vodostav Revit.spoloč.zóny 1200378 368,84
243/2012 Sep.trans-Mišuta Odvoz fekálií Feb-12 105,00
244/2012 MR Pož.-Šir. Časopis 2012000050 64,80
245/2012 Technic.služby Odvoz PET fliaš 120814 24,95
246/2012 CART Print Tlač.Ryb.líst.+daň 412172 32,34
247/2012 Vodos.,Orovnický Revit.oddych.zóny 1200423 844,46
248/2012 RWE Plyn 4494006885 670,00
249/2012 SWAN Telefón 1121108693 45,86
250/2012 T . com Telefón OcÚ,MŠ 1744029353 58,51
251/2012 T – com Telefón ZŠ 744044054 42,67
252/2012 Zsl.vodár.spol. Vodné 326005657 16,41
253/2012 Zsl. energ. Elektr. – ČOV 7446551904 358,25
254/2012 Zsl. energ Elektr. . MŠ 7446551905 142,20
255/2012 Zsl. energ. Elektr.- prečer.st. 7446565861 94,15
256/2012 Zsl. energ. Elektr. – VO 7446565864 340,62
257/2012 Zsl. energ. Elektr.  – OcÚ 7446565865 186,30
258/2012 Zsl. energ. Elektr.  – ZŠ 7446569737 48,75
259/2012 Zsl. energ. Elektr. – obec. byt 7446565866 34,50
260/2012 Tech. služby Odvoz odpadu 120882 543,62
261/2012 Veolia Preprava osôb 430121522 66,40
262/2012 NOVES TRADE Oprava ústr. MR 21211006 52,18
263/2012 Ekoprog. Zamar. Tech.výp.ČOV 2012/0709 750,00
264/2012 Septik Trans,Miš. Prečer.odvoz fek. Apr-12 140,00
265/2012 Elektro-plyn,Orol. Výmena sil.kábla 59/11/2012 90,00
266/2012 Techn. služby Odvoz PET fliaš 120915 28,51
267/2012 J. Nemček, ZM Tab.NSK -odd.zó. 130/2012 12,80
268/2012 Verlag Dashöfer Predplatné Z12641960 158,40
269/2012 RWE Plyn 4467003535 672,00
270/2012 Poradca Vzory 89927794 15,88
271/2012 ZUČEK – Košice Vian.osvet.,strom 120332 264,48
272/2012 Zsl.vodár.spol. Vodné 326006056 12,61
273/2012 T – com Telefón  ZŠ 2745044659 22,87
274/2012 T – com Telefón MŠ,OcÚ 5745030141 72,78
275/2012 Techn. služby Odvoz  TKO 120952 266,80
276/2012 Techn. služby Odvoz  TKO 120953 431,60
277/2012 Buran Nadstavba TJ Apr-12 2493,29
278/2012 Techn. služby Odvoz PET fliaš 121002 29,70
279/2012 SWAN Telefón 1121211932 38,92
280/2012 Veolia Prepravné 430121672 66,00
281/2012 NOMI land Mater. pre MŠ 2127777 77,30
282/2012 Baribal Lehátka MŠ 220120978 374,00
283/2012 – 22 K.O. fruits ŠJ FV 1200991 99,50
284/2012 – 20 K.O. fruits ŠJ FV 1200908 119,71
285/2012 – 21 IN Media ŠJ 230223333 242,90

*Faktúry č.37/2012 a 38/2012, dodávateľ BÚRAN, Nadstavba TJ, boli STORNOVANÉ, nahradené novými č. 163/2012 a 164/2012, dodávateľ BÚRAN, Nadstavba TJ

Zoznam faktúr obce vo formáte PDF:

Prehľad faktúr obce od 01.01.2012 do 31.03.2012
Prehľad faktúr obce od 01.04.2012 do 12.07.2012
Prehľad faktúr obce od 13.07.2012 do 31.12.2012

 

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Zajtra má meniny Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 15 °C
jasná obloha, slabý východný vietor
vietorV, 3.28m/s
tlak1016hPa
vlhkosť55%
hore