Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2021

Poistná zmluva

7/2021

610,76 EUR

Obec Choča

Union poisťovňa, a.s.

22.12.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KZP-PO4-SC431-2021-68/BPN5

212 278,00 EUR

Obec Choča

SIEA -Slovenská inovačná a energetická agentúra

25.11.2021

Zmluva o grantovom účte

7/2021

Neuvedené

Prima Banka

Obec Choča

25.11.2021

Zmluva o dielo č. 19/2021

19/2021

600,00 EUR

Mgr. Martin Baláž

Obec Choča

22.11.2021

Zmluva o spolupráci

6/2021

Neuvedené

Erik Péli

Obec Choča

16.11.2021

Zmluva o účte Municipiálneho úveru - Univerzál

72/008/21

Neuvedené

Obec Choča

Prima Banka

16.11.2021

Zmluva o úvere - Univerzál

72/008/21

Neuvedené

Obec Choča

Prima Banka

16.11.2021

Zmluva o úvere č.12/001/01

12/001/01

Neuvedené

Obec Choča

Prima Banka

29.10.2021

Zmluva o dielo

5/2021

212 278,00 EUR

VKF s.r.o

Obec Choča

28.10.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladní s komunálnym odpadom

1/2021

Neuvedené

INTA, s.r.o.

Obec Choča

27.10.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

1/2021

250,00 EUR

Útulok Zlaté Moravce o.z.

Obec Choča

19.10.2021

Zmluva o dielo

4/2021

44 400,00 EUR

Cesty, s.r.o.

Obec Choča

01.10.2021

Zmluva o dielo

3/2021

591,30 EUR

Ďuriač

Obec Choča

17.09.2021

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.07.2021

1/2021

Neuvedené

Mária Gašová

Obec Choča

13.09.2021

Zmluva o dielo

2/2021

6 697,31 EUR

Kanvod, spol.s.r.o.

Obec Choča

03.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

61564

Neuvedené

Obec Choča

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

06.08.2021

Kúpna zmluva

1/2021

830,00 EUR

Jana SZÖKEOVÁ

Obec Choča

22.07.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemku

2/2021

167,50 EUR

Mária Gašová

Obec Choča

12.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

594/2021/OKaŠ

600,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Choča

12.07.2021

Zmluva o spolupráci

1/2021

Neuvedené

Drevoshop, s.r.o.

Obec Choča

08.06.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemku

1/2021

885,00 EUR

Bc.Vladimír Paluška

Obec Choča

07.06.2021

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

1/2021

Neuvedené

Obec Choča

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

15.04.2021

Zmluva o dielo

1/2021

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Choča

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

1/2021

Neuvedené

Obec Choča

Štatistický úrad SR

01.03.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2/2021

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Choča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: