Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.10.2021

Zmluva o dielo

2/2021

591,30 EUR

Obec Choča

Ďuriač

17.09.2021

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.07.2021

1/2021

Neuvedené

Mária Gašová

Obec Choča

13.09.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 697,31 EUR

Kanvod, spol.s.r.o.

Obec Choča

03.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

61564

Neuvedené

Obec Choča

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

06.08.2021

Kúpna zmluva

1/2021

830,00 EUR

Jana SZÖKEOVÁ

Obec Choča

22.07.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemku

2/2021

167,50 EUR

Mária Gašová

Obec Choča

12.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

594/2021/OKaŠ

600,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Choča

12.07.2021

Zmluva o spolupráci

1/2021

Neuvedené

Drevoshop, s.r.o.

Obec Choča

08.06.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k pozemku

1/2021

885,00 EUR

Bc.Vladimír Paluška

Obec Choča

07.06.2021

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

1/2021

Neuvedené

Obec Choča

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

15.04.2021

Zmluva o dielo

O/9/2021

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Choča

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

1/2021

Neuvedené

Obec Choča

Štatistický úrad SR

01.03.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2/2021

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Choča

01.03.2021

Licenčná zmluva

1/2021

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Choča

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

3/2021

Neuvedené

Obec Choča

Slovak Telekom

02.02.2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

3/2021

Neuvedené

Obec Choča

innogy Slovensko

02.02.2021

Dodatok č. 1 - Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

Neuvedené

Obec Choča

Waste transport, a.s.

01.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.94079

1/2021

Neuvedené

Obec Choča

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

19.01.2021

Zmluva č. 020/2021/WR

020/2021/WR

Neuvedené

Obec Choča

Waste Recycling, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1