Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.12.2020

20011145

Nastavenie emailovej schránky

64,32 EUR

Galileo Corporation

Obec Choča

22.12.2020

2020000093

Kalendáre na rok 2021

120,00 EUR

Mikroregión Požitavie- Širočina

Obec Choča

22.12.2020

202000031

Časopisy

72,00 EUR

Mikroregión Požitavie- Širočina

Obec Choča

22.12.2020

20200174

Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - "Zefektívnenie triedenia BRKO" v domácnostiach obce CHO

960,00 EUR

PROUNION, Nitra

Obec Choča

22.12.2020

31/12/2020

Montážne a servisné práce MŠ + ŠJ

360,00 EUR

Elektro-Plyn Orolín

Obec Choča

22.12.2020

3011005542

Dopravné služby

68,83 EUR

ARRIVA NITRA, a.s.

Obec Choča

22.12.2020

20110074

Odber kuchynského odpadu ŠJ MŠ

14,40 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Choča

22.12.2020

3354201799

Odvoz a zneškodnenie odpadu

766,80 EUR

Waste transport, a.s.

Obec Choča

14.12.2020

306002471

Vodné

12,96 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Choča

14.12.2020

00770/2020

Dekoračné predmety

736,32 EUR

OLYMP Šmrhola

Obec Choča

14.12.2020

39/2

Elektroinštalačné práce

130,00 EUR

MIPA, Miloš Pajer

Obec Choča

09.12.2020

7200935893

el.energia - ČOV

583,46 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

09.12.2020

8273379058

Služby pevnej siete - pevné linky

63,12 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

09.12.2020

8273379034

Služby pevnej siete - internet

42,77 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

09.12.2020

202010972

Odvoz odpadu - veľkoobjemový kontajner

148,14 EUR

Technické služby

Obec Choča

09.12.2020

4434588195

Zemný plyn

1 008,00 EUR

innogy Slovensko

Obec Choča

09.12.2020

7191000108

el.energia MŠ

228,13 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

09.12.2020

2011000419

el.energia - VO

466,92 EUR

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Obec Choča

09.12.2020

202018

Audit účtovnej závierky za r.2019

800,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Choča

09.12.2020

202000242

Služby BOZP a OPP za 11/2020

66,00 EUR

Turček, s.r.o.

Obec Choča

09.12.2020

1020121385

Výkon zodpovednej osoby za 12/2020

54,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Choča

09.12.2020

4020135

Právne služby

500,56 EUR

Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.

Obec Choča

09.12.2020

2020/11/263

Vianočné osvetlenie

243,02 EUR

Densiflora - Jana Baranová

Obec Choča

27.11.2020

10-2020

Výkopové a zemné práce

162,00 EUR

LuMiING, s.r.o.

Obec Choča

27.11.2020

8272081362

Služby mobilnej siete OcÚ

39,49 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: