Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2019

Dodatok k Zmluve č.1/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu

1/1/2013

Neuvedené

Obec Choča

TSm

14.01.2019

Zmluva o nakladaní so separovaným odpadom

č.ZNR1111201862

Neuvedené

Obec Choča

ENVI-PAK, a.s.

12.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2019

Neuvedené

Obec Choča

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

27.02.2019

Zmluva o prevádzkovaní spojov

5/2019/ZM

Neuvedené

Obec Choča

ARRIVA NITRA, a.s.

12.03.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - zber použitých jedlých olejov

20190227/6901

Neuvedené

Obec Choča

INTA, s.r.o.

29.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17/2019

Neuvedené

Obec Choča

Ing. Dagmar Horáková

20.06.2019

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) - WiFi4EU

2-2019/029752-036358

15 000,00 EUR

INEA (výkonná agentúra pre inovácie a siete)

Obec Choča

13.08.2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

3904/2019

Neuvedené

AGROSPOL 5.TM, s.r.o.

Obec Choča

13.08.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 66200073

66200073

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Choča

22.08.2019

Zmluva so sprostredkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1/2019

Neuvedené

Obec Choča

MIHAS-Zuzana Pivarčiová

10.09.2019

Zmluva o odbere druhotných surovín

1/2019

Neuvedené

Obec Choča

Miroslav Kováč - MS KOV

01.10.2019

ZMLUVA O DIELO "Rekonštrukcia miestnych komunikácií Choča"

1/2019

30 689,76 EUR

AGROSTAV HSV, spol. s.r.o.

Obec Choča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1