Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.03.2019

1902085

Autorská odmena

38,40 EUR

Slovgram

Obec Choča

04.03.2019

8225657773

Služby mobilnej siete

64,40 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

04.03.2019

001/2019

Elektroinštalačné práce

140,00 EUR

MIPA, Miloš Pajer

Obec Choča

04.03.2019

1019021347

Výkon zodpovednej osoby 02/2019

54,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Choča

04.03.2019

520190449

Účastnícky poplatok - seminár ŠJ

20,00 EUR

Ballux, s.r.o.

Obec Choča

04.03.2019

2019000296

Aktualizácia KEO WIN 03/2019

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Choča

04.03.2019

1801017148

Prevádzka ISSF 2018/7-12

12,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Choča

04.03.2019

1911000005

el.energia VO

448,12 EUR

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Obec Choča

04.03.2019

2019000003

Časopisy

72,00 EUR

Mikroregión Požitavie- Širočina

Obec Choča

04.03.2019

8226155130

Služby pevnej siete

64,04 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

04.03.2019

8226155108

Internet OcÚ, MŠ

42,77 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

04.03.2019

4454571866

Zemný plyn

955,40 EUR

innogy Slovensko

Obec Choča

04.03.2019

201910055

Odvoz odpadu

454,06 EUR

Technické služby

Obec Choča

04.03.2019

2019055

Kalibrácia váhy ŠJ

86,00 EUR

TFA SK, s.r.o.

Obec Choča

04.03.2019

7190925274

el.energia ČOV

580,79 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

04.03.2019

7141218892

el.energia MŠ

194,62 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

04.03.2019

2019013

Kalibrácia - vlhkomer,teplomer ŠJ

228,00 EUR

TFA SK, s.r.o.

Obec Choča

04.03.2019

7479423080

el.energia ZŠ

28,90 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

04.03.2019

7479423077

el.energia - Prečerpávacia stanica

25,73 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

04.03.2019

7479423079

el.energia OcÚ

88,98 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

04.03.2019

396000206

Vodné

19,44 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Choča

04.03.2019

12696103

Dopravné služby

66,00 EUR

ARRIVA NITRA, a.s.

Obec Choča

04.03.2019

21912090

Lehátka MŠ

94,80 EUR

Nomiland

Obec Choča

04.03.2019

2019008

Geodetické zameranie - trasa el.energie k výstavbe bytovky

500,00 EUR

T.Drienovský -Geodet

Obec Choča

04.03.2019

519304216

Váhy triedy presnosti MŠ

27,00 EUR

Slovenská legálna metrológia

Obec Choča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: