Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

7600607111

telefon

45,57 EUR

T-Com

Obec Choča

3010005122

plyn - vyučt.

251,70 EUR

RWE Gas Slovensko

Obec Choča

2016000596

softwer ŠJ

218,58 EUR

KEO s.r.o.

Obec Choča

7170797113

en. vyučtovanie TJ

53,54 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7428996312

en. ZŠ

35,15 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7428996311

en. TJ

300,69 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7428996310

en. DS

258,54 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7428996309

en. OcÚ

76,88 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7428996307

en. prečerp. stanica

29,50 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7468433927

en. KD

313,31 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

112016

servisné práce MŠ

97,95 EUR

Elektro-Plyn Orolín

Obec Choča

430160007

preprava osôb

66,00 EUR

ARRIVA

Obec Choča

356003716

vodné

24,62 EUR

Západosl. vodár. spol.

Obec Choča

7121123105

en. OcÚ- vyúčtovanie

69,12 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7121123106

en. Dom smútku -vyúčt.

155,29 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7121123108

energia ZŠ - vyúčtovanie

1,18 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7102439907

en. MŠ

124,56 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

2781032041

telefon

13,14 EUR

Slovak Telekom

Obecný úrad

7150845446

el. energia KD- vyúčtovanie

18,52 EUR

ZSE Energia

Obecný úrad

2781042206

telefon OcU, MŠ

53,11 EUR

T-Com

Obecný úrad

1510004745

prevádzka VO

417,31 EUR

SE Predaj

Obecný úrad

7511213333

telefon

40,58 EUR

T-Com

Obecný úrad

2788441817

telefon

13,14 EUR

Slovak Telekom

Obecný úrad

6787521954

telef. Ocu, MŠ

53,80 EUR

Slovak Telekom

Obec Choča

4787511007

telef.

13,14 EUR

Slovak Telekom

Obecný úrad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: