Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

7140955552

el. en.

93,68 EUR

ZSE Energia

Materská škola

20162243

admin. mater. do knižnice

16,35 EUR

CONNECT

Obec Choča

1610003501

el. en. VO

413,20 EUR

SE Predaj

Obec Choča

7449318266

el. en. budova ZŠ

35,15 EUR

ZSE Energia

Obecný úrad

7449318265

el. en. OcÚ

76,80 EUR

ZSE Energia

Obecný úrad

7449318265

en. prečerp. stanica

29,50 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

160127

staveb. materiál MŠ

101,30 EUR

SANN Sľažany

Obec Choča

111607090

ekolog. polatok

12,94 EUR

Berendsen

Obecný úrad

3010005122

plyn

1 253,00 EUR

RWE Gas Slovensko

Obec Choča

1600594

potraviny ŠJ

41,06 EUR

DANA K.

Zariadenie školského stravovania

16134017

potraviny

304,44 EUR

COOP Jednota

Zariadenie školského stravovania

366001720

vodné

24,63 EUR

Západosl. vodár. spol.

Obec Choča

430160883

preprava osôb

66,00 EUR

ARRIVA

Obec Choča

1610565

odvoz odpadu

455,51 EUR

Technické služby

Obec Choča

1786593854

telefon

72,91 EUR

Slovak Telekom

Materská škola

7786582508

telef.

32,94 EUR

Slovak Telekom

Obecný úrad

21613782

knihy MŠ

60,52 EUR

RAABE s.r.o.

Materská škola

111606010

ekolog.poplatok

15,08 EUR

Berendsen

Obecný úrad

7458813536

energia KD

313,31 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

1610002898

energia ver. osv.

413,20 EUR

SE Predaj

Obec Choča

7200765564

en. MŠ

101,34 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7429258137

en. ZŠ

35,15 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7429258135

en. Dom smútku

258,54 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

7429258134

en. OcU

76,88 EUR

ZSE Energia

Obecný úrad

7429258132

en. prečerp. stanica

29,50 EUR

ZSE Energia

Obec Choča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: