Navigácia

Obsah

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce CHOČA

 

Obecné zastupiteľstvo

   Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v  z.n.p. je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom. Tento orgán by mal svoju činnosť vykonávať v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou.

 

Poslanci OZ obce Choča:

Viera    Brunclíková

Marek Herda

František   Mankovecký

Ondrej   Segíň

Jozef Valašík

 

 

 

František Mankovecký  - zástupca starostky

                                    

 

Brunclíková Viera   

Segíň Ondrej                                                          

Herda Marek

.

Valašík Jozef

.