Navigácia

Obsah

K O M I S I E

 

KOMISIA  KULTÚRY a ŠPORTU :        

 

 • Viera Brunclíková - predsedkyňa

 • Bc. Marianna Švábová

 • Mgr. Alena Záhoreczová

 • Helena Holecová

 • Monika Mientusová

 

KOMISIA  VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA:

 

 • Jozef Valašík - predseda

 • Ondrej Segíň

 • Marek Herda

 

KOMISIA  NA  OCHRANU  VEREJNÉHO PORIADKU, ZÁUJMOV OBČANOV a  VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ:

 

 • Marek Herda - predsedkyňa

 • Jozef Valašík

 • Ondrej Segíň

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV:

 

 • František Mankovecký - predseda

 • Viera Brunclíková

 • Ondrej Segíň