Navigácia

Obsah

K O M I S I E

 

KOMISIA  KULTÚRNA:        

 

 • Bc. Marianna Švábová - predsedkyňa

 • Erika Kováčová

 • Mgr. Alena Záhoreczová

 • Katarína Rosinská

 • František Mankovecký

 

KOMISIA ŠPORTOVÁ: 

         

 • Ondrej Segíň - predseda

 • Marek Herda

 • Erik Kováč

 

KOMISIA  FINANČNÁ:   

         

 • Jana Segíňová - predsedkyňa

 • Ing. Kristína Gažiová

 • Marek Herda

 

KOMISIA  VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA:

 

 • František Mankovecký - predseda

 • Gabriel Valkovič

 • Július Čepček

 • Jozef Drgoňa

 • Tomáš Beck

 

KOMISIA  NA  OCHRANU  VEREJNÉHO  ZÁUJMU:

 

 • Viera Brunclíková - predsedkyňa

 • Kristína Horváthová

 • Ondrej Segíň