Navigácia

Obsah

Foto za rok 2020

.

Rok 2020 v našej obci

 

Tak ako po iné roky začal pomaličky plynúť. Hneď v januári sme slávnostnou svätou omšou oslávili životné jubileum 80.rokov vdp. Mons. Jána Prístača, ktorý u nás pôsobil 20 rokov. Vo februári – tak ako každý rok, FSk Chočanka pripravila Fašiangy s Chočankou s podtitulom „ Na muzike“ a  deti z materskej školy sa vyšantili na fašiangovom karnevale.

V marci začal celý svet bojovať s pandémiou COVID-19. Spoločenský život  sa zastavil a pre mnohých sa obmedzil aj pracovný život. Obec rozdávala rúška, najskôr seniorom, následne ostatným občanom a začalo sa s dezinfekciou  verejných  priestranstiev.

Keď v júni pandémia trošku utíchla, materská škola usporiadala rozlúčkovú slávnosť pre predškolákov, konalo sa tiež športové popoludnie pre deti a súťaž vo varení gulášov. Poslanci OZ navštívili včeliu farmu CERA MEL v našej obci, kde im manželia Grguloví priblížili nielen prácu so včelami, no predstavili im aj  ich nový útulný obchodík.

V auguste sa začalo aj s rekonštrukciou interiéru kostola. Sväté omše sa konali v kultúrnom dome.

V októbri začala opäť útočiť “ korona“ a s ňou mnohé obmedzenia trvajúce dodnes.

Počas pandemického roka  sa „zabrzdilo“ nielen čerpanie eurofondov, no i poskytovanie dotácií pre obce. Poklesol príjem podielových daní a naopak - obec musela nájsť a vynaložiť nemalé finančné prostriedky spojené s pandémiou – vrátane zabezpečenia celoplošného testovania v 10/2020.

No i napriek tejto ťažkej situácii poslanci OZ  zrekonštruovali informačnú tabuľu v centre obce. Ďalej sme vymenili dvoje dvere v priestoroch obecného úradu, osadili informačnú tabuľu na cintoríne, vymenili dlažbu a kuchynskú linku v kuchyni školskej jedálne, zrekonštruovali sme  toalety v MŠ, pri čom veľmi pomohli zamestnanci OcÚ. Tiež sa urobili  dve predĺženia rúr v odtokových kanáloch pri kostole a na Malej strane. Vďaka účelovému grantu z Európskej komisie bolo v obci bolo umiestnených 11 prístupových bodov vysokorýchlost-ného internetu .

 Obec má v súčasnosti podaných niekoľko žiadostí na realizáciu projektov:

-„ Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Lúčky“,

-„ Projekt výsadby - Zelené obce Slovenska,“

-„ Zefektívnenie triedenia BRKO ( biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu) v domácnostiach    obce Choča - kompostéry),“

avšak na ich riešenie musíme z dôvodu súčasnej situácie trpezlivo čakať.

Všetkým, ktorí sa pri týchto prácach podieľali, patrí moje poďakovanie.

 

                                                                                  Alena Záhoreczová,

                                                                                        starostka obce              

 

 Vytvorené: 10. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2021 15:05
Autor: Správce Webu