Navigácia

Obsah

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok – dokument k nahliadnutiu

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Výberové konanie – dokument k nahliadnutiu

Plnenie rozpočtu obce za rok 2011

Rozpočet 31.03.2011 – dokument k nahliadnutiu
Rozpočet k 30.09.2011 – dokument k nahliadnutiu

Záverečný účet obce Choča za rok 2011

Záverečný účet za rok 2011 – dokument k nahliadnutiu