Navigácia

Obsah

"850 výročie obce Choča"

Typ: ostatné
.

Oslavy 850-teho výročia 1. písomnej zmienky o našej obci sa konali 25.06.2022 v centre obce, v areály pred kultúrnym domom. V príjemnom prostredí, kde pri vstupe každého zaujal ručne vyrobený nápis „ 850. ROČNÁ CHOČA VÁS VÍTA,“ sa počas osláv stretlo množstvo našich občanov, rodákov a priateľov. Pozvanie na tieto oslavy prijal  poslanec NR SR a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry, starostovia okolitých obcí a ďalší pozvaní hostia.

Oslavy sa začali o 10.30 hod svätou omšou, nasledovala slávnostná recepcia a o 13.00 boli oslavnou piesňou v podaní Karolíny Rudzanovej zahájené oslavy 850.výročia obce. Po slávnostnom príhovore starostky obce Aleny Záhoreczovej  nasledoval príhovor poslanca NR SR Mgr. Mariána Kéryho a potom slávnostné odovzdanie ocenení pre občanov, ktorí sa o rozvoj a budovanie obce najviac zaslúžili.

V obci sa narodilo, pôsobilo, žilo alebo žije niekoľko významných osobností, ktoré obec neustále zvideteľňovali, či zviditeľňujú. Pri príležitosti 850.výročia 1. písomnej zmienky o našej obci, starostka obce Alena Záhoreczová niekoľkých takýchto občanov či rodákov ocenila.

Cena obce za rozvoj kultúry v obci bola udelená pani učiteľke Ľubici Mohornovej – in memoriam, pánovi farárovi Mons. Jánovi Pristačovi – in memoriam za rozvoj duchovného života v obci a za budovanie obce Cena obce bola udelená bývalému pánovi starostovi RSDr. Františkovi  Drgoňovi – in memoriam.

Za rozvoj športu v obci si Cenu obce prevzal Ing. Jozef Rajtár a za celoživotnú aktívnu činnosť v Dobrovoľnom hasičskom zbore na obecnej a okresnej úrovni bola Cena obce  udelená Vladimírovi Bošanskému.

Ďakovné listy za aktívnu činnosť boli odovzdané predsedom spoločenských organizácií DHZo a Poľovníckemu združeniu Dolinky a Ing. Jánovi Drgoňovi, predsedovi Slovenského zväzu záhradkárov.

Za aktívnu činnosť a prínos pre obec boli odovzdané aj Ďakovné listy predsedom už nepracujúcich spoločenských organizácií: Zdenke Drgoňovej, predsedníčke Jednoty dôchodcov Slovenska,  Milanovi Králikovi – predsedovi Slovenského červeného kríža. Ocenení boli aj aktívni občania Gabriel a Marián Valkovičoví a Jozef Drgoňa.

Za zvideteľňovanie našej obce aktívnou činnosťou v oblasti športu si z rúk starostky obce prevzal Ďakovný list náš rodák PeadDr. Ján Rosinský.

V bohatom programe vystúpili deti nielen z Materskej školy Choča ale aj staršie deti z obce. Následne sa predstavila FSk Chočanka a pútačom pre mnohých boli  najmä sestry Bacmaňákové – heligónkarky z Kysúc.  Priestor počas osláv dostali aj žiaci ZUŠ Zlaté Moravce, ktorí svojím koncertom navodili správnu slávnostnú atmosféru. Deti sa pobavili na Bublinovej show a na  záver osláv pódium patrilo Márnosti Šedivej a Dušanovi Čaplákovi. Mimoriadne dojímavý bol okamih odhalenia „ Chočianskej kukučky,“ ktorej umeleckú drevorezbu obci pri tejto príležitosti venoval Mirko Paluška.

  Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie a veľmi pekné ceny v tombole. Na pamiatku si mohli návštevníci zakúpiť pamätné suveníry či knihu o našej obci. Sprievodný program pre deti predstavovali tvorivé dielne pani učiteľky Alenky a maľovanie na tvár od uja Dana. Remeselný stánok  Zdenky Grgulovej ponúkal množstvo medových dobrôt a výrobkov. V ďalšom stánku svoje aktivity priblížila počas tohto dňa aj  RA NSRV SR pre  Nitriansky kraj. Rovnako si všetci mohli prezrieť v sále kultúrneho domu expozíciu fotografií historických  i  súčasných a priblížiť si tak život a budovanie našej malej obce.

Oslavy 850.výročia 1. písomnej zmienky o našej obci sme zorganizovali s maximálnou úctou voči našim predkom, ich práci a ich životu počas ktorého nám niečo zanechali. Ctiť si ich  pamiatku, zachovávať  tradície a históriu obce  je povinnosťou nás všetkých.

Všetkým  našim občanom i návštevníkom, rodákom a priatľom,  ktorí sa počas tohto slávnostného dňa zúčastnili na tomto podujatí ďakujem za ich účasť a podporu.  Svojou prítomnosťou, prípadným potleskom, či milým slovom na adresu organizátorov, sa zaslúžili o príjemný a dôstojný, ničím nerušený priebeh  týchto osláv.

Zároveň veľké ĎAKUJEM patrí poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Choča a  zamestnancom obce, ktorí sa nielen  organizačne ale aj aktívne zapojili jednak do prípravy ale aj do  celej realizácie  osláv tohto výročia.

Osobitne ďakujem občanom, ktorí z vlastnej iniciatívy prišli a maximálne pomáhali zabezpečiť tak náročné podujatie.

Vďaka takýmto obetavým občanom, obec žije a život v nej bude naďalej trvať. 

 

                                                                                      Alena Záhoreczová

                                                                                          starostka obce

 

S P O N Z O R I

 

- Kúpele BOJNICE

- Nitriansky samosprávny kraj

- AGROSPOL 5. TM, s.r.o, Tesárske Mlyňany

- Ing. Peter STAROVIČ

- FSk  CHOČANKA

- Poľovnícke združenie DOLINKY Choča

- Bc. Vladimír PALUŠKA

- MAJAMIKY – trans, s.r.o.

- Marek HERDA

- Martin GUTMAN

- Dávid BOŠANSKÝ

- Michal STRAČÁR

- Stanislav OROVNICKÝ

- Erik KOVÁČ

- VKF s.r.o.

- Mgr. Martin VYHNÁNEK

-  Ing. Juraj VODNÝ

- COOP JEDNOTA SD – MO Choča

- Slovenský zväz záhradkárov – MO Choča

 

Všetkým sponzorom patrí veľká vďaka

 

 

viď foto: Fotogaléria 2022

 

 


Vytvorené: 8. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 7. 2022 12:11
Autor: Správce Webu